“Niets

verdient

meer

aandacht

dan het

vanzelfsprekende”

Ieder kijkt, voelt, luistert, denkt en praat vanuit een eigen wereld.

Eigenlijk heel wonderlijk dat we elkaar kunnen begrijpen...


Is jouw zwart net zo zwart als het mijne?

Is jouw wit net zo wit als het mijne?

En wat gebeurt er, wanneer we over grijs gaan praten?


Hoe benieuwd ben jij naar het zwart, wit en grijs van de ander? Welke nieuwe kleuren zwart, wit en grijs kun je nog ontdekken, wanneer je je eigen beelden even loslaat.


Goh... we hebben elkaar nog veel te vertellen...

Je kon niet zeggen wat je voelde,

je hebt het ook niet uitgelegd

Maar toch wist ik wat je bedoelde

De stilte had het al gezegd.

De liefde is pas echte liefde


Als stilte taal geworden is...

De Dialoog
Saskia Verwiel